TRANSPARÈNCIA

LLEI DE TRANSPARÈNCIA

Amb la denominació d'ASSOCIACIÓ COR JOVE VILA DE SALOU, vam constituir a la ciutat de Salou, província de Tarragona, una Associació dotada de personalitat jurídica i capacitat plena per a obrar, d'acord amb el que s'estableix a la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions.


L’Associació Cor Jove Vila de Salou no té afany de lucre.

L'àmbit d'actuació de l'Associació abastarà, principalment, el territori de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

El domicili social s'estableix al Centre Cívic, c/ Advocat Gallego núm. 2 de Salou. 


CIF: G  43691526

FINALITATS SOCIALS

a) Promoure la difusió de la música, creant, mantenint i emparant, primordialment, grups corals de la màxima qualitat concertística possible.

b) Promoure la formació musical bàsicament per als socis, procurant l'organització de cursets, conferències, assistència a concerts i tot tipus d'activitats que millorin el seu nivell musical.

c) Organitzar audicions musicals, preferentment per als socis, ja siguin en directe o per mitjans àudio-visuals, així com concerts per al públic quan es considerin d'interès general.

d) Oferir serveis d'animació de grups corals i assessoria de música coral a entitats públiques i privades.

e) Participar en qualsevol manifestació musical que pugui ser d'interès per a l'Associació o per als socis.

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA


JUNTA DIRECTIVA: 

     PRESIDENT: Enric Català    
     SOTS-PRESIDENTA: Irene Càmara 
     SECRETÀRIA: Georgina Virgili
     TRESORER: Cristina Olucha

SUBVENCIONS CONCEDIDES PER ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Subvenció de l'Ajuntament de Salou.